O nama

Zadovoljstvo kupaca našom uslugom jest bit svih naših aktivnosti. U tome smislu uspostavljen je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem koji upravlja procesima za identifikaciju potreba kupaca i njihovih očekivanja. Sustav je uspostavljen tako da mi koji smo zaposleni u tvrtki razumijemo zahtjeve što ih Eko-Deratizacija d.o.o. mora ispuniti kako bi svojim kupcima osigurala visoku i konstantnu razinu usluge.

Misija / Vizija / Ciljevi

Tijekom dosadašnjeg rada tvrtke ustanovili smo da se zakonske odredbe, potrebe i očekivanja vezana za postupanje sa DDD djelatnošću neprekidno mijenjaju. Da bismo odgovorili na nove poslovne izazove i na promjene u okružju, bliska suradnja s našim postojećim i potencijalnim kupcima koristi nam za to da pravodobno osmišljamo novu viziju, politiku i ciljeve te da provodimo izmjene održavajući integritet postojećeg sustava.

Zadovoljstvo klijenata

Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga temelj je naše uspješnosti koja se zasniva na osposobljenim i motiviranim zaposlenicima, na znanju stjecanom godinama, na suvremenoj organizaciji, na međusobnoj suradnji i komunikaciji (unutarnjoj i vanjskoj), te na suvremenoj tehnologiji vozila, strojeva i opreme. Sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će sastavnice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje okoliša dio naše poslovne politike.

Eko deratizacija d.o.o. je tvrtka

  • koja poslovnu orijentaciju veže za potrebe i zahtjeve korisnika usluge
  • koja se prilagođava suvremenoj tehnologiji kako bi ispunila zahtjeve korisnika
  • koja se organizira na suvremeni način kako bi mogla djelovati konkurentno na svim tržištima
  • koja u svim svojim aktivnostima vodi računa o zaštiti i očuvanju okoliša