Deratizacija

Kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, kemijske i druge fizikalno ili građevinsko-tehničke mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca, a koja se provode u cilju sprečavanja, ulaženja, zadržavanja i smanjenja broja štetnih glodavaca na površinama, u prostorima i objektima.